VELKOMMEN


VELKOMMEN TIL UTSIKTEN LEGESENTER

- Veletablert Legesenter i Tromsø med 5 allmennleger og 4 autoriserte helsesekretærer


På vår hjemmeside vil du kunne
- finne informasjon om oss og vår praksis
- bestille legetime
- bestille ny resept på medisiner du allerede bruker
- bestille attest
- kommunisere elektronisk med legen (kun etter avtale)


Vi er også på Facebook   - søk Utsikten legesenter

 
Nyheter
FREDAG 06.02.15 STENGER UTSIKTEN LEGESENTER KL 1130
Førstkommende fredag 06.02.15 stenger Utsikten Legesenter kl 1130 pga møte og hjerte-lungerednings øvelse. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt Langnes legesenter på tlf 776 79888.Ved livstruende sykdom ring 113. Sykemld,henvisninger ol må hentes før kl 1130.Timebok
HUSK! Ikke alle timer ligger på internett, om tidspunkt ikke passer kan du ringe oss og spørre om annet tidspunkt.

Fravær leger:
Fravær leger:

Janne Spaun jobber for Stina Kristoffersen mandager, torsdager og halve onsdager fra 15.02.15 - 31.03.15. Fra april 2015 vil Janne Spaun overta hele fastlegelista til Stina Kristoffersen frem til januar 2016 - da Stina Kristoffersen skal i svangerskapspermisjon. I perioden lista deles bestemmer du selv hvem du vil bestille time hos.

Utviklet av
Visma Unique AS