Bannerbilde som viser noe helserelatert

Utsikten Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Vi tilbyr også:

App

Nå kan du også kontakte oss via appen HelseRespons for smarttelefon. Appen er gratis å laste ned, tjenesten belastes per bruk.

Last ned app >

Telefon:

776 06330
Bilde som representerer legekontoret

 

Til et veletablert Legesenter i Tromsø med 5 allmennleger og 4 autoriserte helsesekretærer

På vår hjemmeside vil du kunne

- Finne informasjon om oss og vår praksis

- Sende forespørsel om time. 

- Bestille ny resept på medisiner du allerede bruker

- Bestille attest (hvis tidligere avklart med legen)


Vi er også på Facebook   - søk Utsikten legesenter

STENGT FRA 1130 FREDAG 02.SEPTEMBER

1. september 2016 kl. 09:49

I MORGEN STENGER UTSIKTEN LEGESENTER KL 1130 GRUNNET FAGLIG OPPDATERING SAMT <3- LUNGEREDNINGS ØVELSE. VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP, KONTAKT VÅR BAKVAKT LANGNES LEGESENTER TLF: 776 79888

Fravær i forbindelse med ferie

2. juni 2016 kl. 14:19

Fredrik Fredriksen er på ferie i ukene 27, 28, 29, 30, 31
(4. juli - 7.august).

Aileen Carvalho er på ferie i ukene 38,39,40. (19.september - 9.oktober).

Håvard Tiller er på ferie i ukene 28,29,30 og 31
(11.juli - 7.august)

Ingvild Eliassen er på ferie i ukene 29, 30, 31, 32 og 37.
(18.juli - 14.august + 8.-9. september)

Stina Kristoffersen er på ferie i ukene 26, 27, 28.
(24.juni - 17.juli)

 Når din fastlege er på ferie kan du bestille time hos en av de andre legene for ting som ikke kan vente til din lege er tilbake.

Vedrørende HelseRespons og endringer i ny stønadsforskrift

15. desember 2015 kl. 15:07

HelseRespons er i dag ledende pasientdialogsystem med over 1000 norske legekontor som kunder. Løsningen har forenklet hverdagen for legekontor og pasienter i over 10 år. 

På grunn av problemer med gebyr på betalingsautomater og egenandeler kom følgende endring i årets takstforhandlinger:

Gjennom forhandlingene har partene blitt enige om at følgende ordlyd i ny § 2 nr. 6 i stønadsforskriften tas inn som en presisering fra 1. januar 2016:

"Medlemmets egenandeler/egenbetalinger for å oppsøke lege er uttømmende regulert i forskriften, jf. kap II. Leger er forhindret fra selv å kreve, eller inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av administrative systemer som betalingstjenester, timebestillingsystemer og lignende.

Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved faktureringen."

Lege betaler i dag alle kostnader ved bruk av HelseRespons gjennom å betale lisens for produktet og for utsending av egne SMS meldinger til pasient. Avtale med HelseRespons innebærer ingen pasientfinansiering av administrative systemer siden disse er fullt ut betalt av lege.

Henvendelser fra pasient til legekontor for å gjøre ulike bestillinger skjer i dag typisk via telefoni/teletjenester, internett, post eller personlig oppmøte. Disse kontaktmetodene har ulike kostnader for pasient. Pasient velger selv hva som er hensiktsmessig kontaktmetode i forhold til kostnader og hva som er praktisk. Det vil være urimelig at legekontoret skal dekke disse kostnadene, og en slik forståelse ligger også klart utenfor ordlyden i forskriftsendringen. Kostnader pasienten har ved bruk av HelseRespons kan derfor ikke ansees som pasientfinansiering av administrative systemer ved legekontoret og endringen i forskriften kommer således ikke til anvendelse.

Juridisk vurdering er foretatt av Advokatfirmaet Wiersholm AS ved Morten Goller.

Våre kunder kan føle seg trygge på at HelseRespons til enhver tid følger gjeldene lover og regler og vil være et godt og trygt valg også for fremtiden. Dette gjelder selvsagt også kostnader knyttet til bruk av tjenesten for både pasient og legekontor.

Med vennlig hilsen

HelseRespons

Følg Nordøyvegen ca 700 meter, deretter sving til høyre inn til Utsikten. (Her ser du også Coop Xtra). Utsikten Legesenter er innerst i veien ved siden av Stakkevollan Helsestasjon.

Bil: Gratis parkering utenfor legesenteret.

Buss: Buss 20 fra sentrum. Gå av ved Coop Xtra Stakkevollan. Gå forbi utgangen av Coop langs fortauet. Du finner da legesenteret lengst nord på samme nivå som butikken. Buss 42 går fra sentrum langs Stakkevollveien og du kan gå av på samme bussholdeplass.

Sykkel/gange:Fra universitetet/UNN, gå ca 15 minutter fra UNN nordover langs samme vei som bussene kjører.">