Bannerbilde som viser noe helserelatert

Utsikten Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

 

Til et veletablert Legesenter i Tromsø med 5 allmennleger og 4 autoriserte helsesekretærer

På vår hjemmeside vil du kunne

- Finne informasjon om oss og vår praksis

- Bestille time

- Bestille ny resept på medisiner du allerede bruker

- Bestille attest (hvis tidligere avklart med legen)


Vi er også på Facebook   - søk Utsikten legesenter

FREDAG 24.02.17 STENGER UTSIKTEN LEGESENTER KL 1200

22. februar 2017 kl. 15:00

FØRSTKOMMENDE FREDAG 24.02.17 stenger vi kl 1130 pga faglig oppdatering samt hjerte- lungeredning øvelse.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp som ikke kan vente ta kontakt med Langnes legesenter tlf 776 79 888.
 
Legevakta åpner kl 1600,tlf nr er 116117.
Ved livstruende sykdom ring 113.

Ny lege på Utsikten Legesenter

25. januar 2017 kl. 08:26

Fra 1.februar 2017 starter Thea Pedersen som ny lege her på Utsikten Legesenter. Thea Pedersen er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som fastlege mange år et annet sted i Troms. Hun vil overta endel av Stina Kristoffersen sine pasienter. Stina Kristoffersen har valgt å redusere sin pasientliste og arbeidsmengde av familiære hensyn. Fra 1.2.17 vil Thea og Stina dele kontor og være tilstede ca halvparten av tiden hver. Hvilke pasienter som overføres til Pedersen avgjøres ved loddtrekning hos HELFO. Har du spørsmål, kontakt HELFO direkte, eller ta kontakt med oss her på Utsikten Legesenter. Vi er veldig glad for å få Thea Pedersen som kollega og ønsker henne velkommen.  

Vedrørende HelseRespons og endringer i ny stønadsforskrift

15. desember 2015 kl. 15:07

HelseRespons er i dag ledende pasientdialogsystem med over 1000 norske legekontor som kunder. Løsningen har forenklet hverdagen for legekontor og pasienter i over 10 år. 

På grunn av problemer med gebyr på betalingsautomater og egenandeler kom følgende endring i årets takstforhandlinger:

Gjennom forhandlingene har partene blitt enige om at følgende ordlyd i ny § 2 nr. 6 i stønadsforskriften tas inn som en presisering fra 1. januar 2016:

"Medlemmets egenandeler/egenbetalinger for å oppsøke lege er uttømmende regulert i forskriften, jf. kap II. Leger er forhindret fra selv å kreve, eller inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av administrative systemer som betalingstjenester, timebestillingsystemer og lignende.

Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved faktureringen."

Lege betaler i dag alle kostnader ved bruk av HelseRespons gjennom å betale lisens for produktet og for utsending av egne SMS meldinger til pasient. Avtale med HelseRespons innebærer ingen pasientfinansiering av administrative systemer siden disse er fullt ut betalt av lege.

Henvendelser fra pasient til legekontor for å gjøre ulike bestillinger skjer i dag typisk via telefoni/teletjenester, internett, post eller personlig oppmøte. Disse kontaktmetodene har ulike kostnader for pasient. Pasient velger selv hva som er hensiktsmessig kontaktmetode i forhold til kostnader og hva som er praktisk. Det vil være urimelig at legekontoret skal dekke disse kostnadene, og en slik forståelse ligger også klart utenfor ordlyden i forskriftsendringen. Kostnader pasienten har ved bruk av HelseRespons kan derfor ikke ansees som pasientfinansiering av administrative systemer ved legekontoret og endringen i forskriften kommer således ikke til anvendelse.

Juridisk vurdering er foretatt av Advokatfirmaet Wiersholm AS ved Morten Goller.

Våre kunder kan føle seg trygge på at HelseRespons til enhver tid følger gjeldene lover og regler og vil være et godt og trygt valg også for fremtiden. Dette gjelder selvsagt også kostnader knyttet til bruk av tjenesten for både pasient og legekontor.

Med vennlig hilsen

HelseRespons

Følg Nordøyvegen ca 700 meter, deretter sving til høyre inn til Utsikten. (Her ser du også Coop Xtra). Utsikten Legesenter er innerst i veien ved siden av Stakkevollan Helsestasjon.

Bil: Gratis parkering utenfor legesenteret.

Buss: Buss 20 fra sentrum. Gå av ved Coop Xtra Stakkevollan. Gå forbi utgangen av Coop langs fortauet. Du finner da legesenteret lengst nord på samme nivå som butikken. Buss 42 går fra sentrum langs Stakkevollveien og du kan gå av på samme bussholdeplass.

Sykkel/gange:Fra universitetet/UNN, gå ca 15 minutter fra UNN nordover langs samme vei som bussene kjører.">