Velkommen

 

Til et veletablert Legesenter i Tromsø med 5 allmennleger og 4 autoriserte helsesekretærer

På vår hjemmeside vil du kunne

- Finne informasjon om oss og vår praksis

- Sende forespørsel om time. 

- Bestille ny resept på medisiner du allerede bruker

- Bestille attest (hvis tidligere avklart med legen)


Vi er også på Facebook   - søk Utsikten legesenterViktig informasjon

26. januar 2016 kl. 09:26

FØRSTKOMMENDE FREDAG STENGER VI KL 11:30

FREDAG 26.01.16 stenger vi kl 1130 pga faglig oppdatering samt hjerte- lungeredning øvelse. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp som ikke kan vente ta kontakt med Langnes legesenter tlf 776 79 888.

Legevakta åpner kl 1600 og nytt nr er 116117.

Ved livstruende sykdom ring 113.

18. desember 2015 kl. 13:05

ENDRINGER I TIMEBESTILLING

For timebestilling vil det være en liten endring ifra forrige nettside til å begynne med, da det ikke kan bestilles direkte time. Du må nå sende forespørsel om time,sekretær vil da besvare pr. sms med tilbud om time.Se under "slik bestiller du" for mer informasjon.

15. desember 2015 kl. 15:07

Vedrørende HelseRespons og endringer i ny stønadsforskrift

HelseRespons er i dag ledende pasientdialogsystem med over 1000 norske legekontor som kunder. Løsningen har forenklet hverdagen for legekontor og pasienter i over 10 år. 

På grunn av problemer med gebyr på betalingsautomater og egenandeler kom følgende endring i årets takstforhandlinger:

Gjennom forhandlingene har partene blitt enige om at følgende ordlyd i ny § 2 nr. 6 i stønadsforskriften tas inn som en presisering fra 1. januar 2016:

"Medlemmets egenandeler/egenbetalinger for å oppsøke lege er uttømmende regulert i forskriften, jf. kap II. Leger er forhindret fra selv å kreve, eller inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av administrative systemer som betalingstjenester, timebestillingsystemer og lignende.

Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved faktureringen."

Lege betaler i dag alle kostnader ved bruk av HelseRespons gjennom å betale lisens for produktet og for utsending av egne SMS meldinger til pasient. Avtale med HelseRespons innebærer ingen pasientfinansiering av administrative systemer siden disse er fullt ut betalt av lege.

Henvendelser fra pasient til legekontor for å gjøre ulike bestillinger skjer i dag typisk via telefoni/teletjenester, internett, post eller personlig oppmøte. Disse kontaktmetodene har ulike kostnader for pasient. Pasient velger selv hva som er hensiktsmessig kontaktmetode i forhold til kostnader og hva som er praktisk. Det vil være urimelig at legekontoret skal dekke disse kostnadene, og en slik forståelse ligger også klart utenfor ordlyden i forskriftsendringen. Kostnader pasienten har ved bruk av HelseRespons kan derfor ikke ansees som pasientfinansiering av administrative systemer ved legekontoret og endringen i forskriften kommer således ikke til anvendelse.

Juridisk vurdering er foretatt av Advokatfirmaet Wiersholm AS ved Morten Goller.

Våre kunder kan føle seg trygge på at HelseRespons til enhver tid følger gjeldene lover og regler og vil være et godt og trygt valg også for fremtiden. Dette gjelder selvsagt også kostnader knyttet til bruk av tjenesten for både pasient og legekontor.

Med vennlig hilsen

HelseRespons